Usługi geodezyjne Bielsko-Biała - Mapy, tyczenie, pomiary geodezyjne

Nasze usługi są przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Stosujemy nowoczesne urządzania marki Leica, zapewniające wysoką jakość i precyzję wykonywanych pomiarów. Koszt usług jest kalkulowany na podstawie wielu aspektów, takich jak lokalizacja i rozmiar inwestycji oraz typ planowanego przedsięwzięcia

Mapa do celów projektowych

Podziały i scalania działek

Tyczenia i inwentaryzacja powykonawcza

Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Pomiary objętości mas ziemnych

Geodezyjna obsługa budowy

Praca z modelami 3D

Pomiary powierzchni

 

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to niezbędny dokument przy realizacji każdej inwestycji budowlanej. Dostarcza ona szczegółowych informacji o terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie. Nasza firma przygotowuje mapy do celów projektowych z najwyższą precyzją, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy, takie jak budynki, sieci infrastruktury technicznej, drzewa, czy formy terenu. Mapy te są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Gwarantujemy szybki czas realizacji i konkurencyjne ceny.


 

Podziały i scalania działek

Podziały i scalania działek to procesy, które wymagają precyzyjnych pomiarów i dokładnej dokumentacji. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw. Wykonujemy pomiary, przygotowujemy dokumentację i reprezentujemy klienta przed organami administracji. Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie podziału i scalania działek. Gwarantujemy profesjonalizm i terminowość.


 

Tyczenia i inwentaryzacja powykonawcza

Tyczenia to proces, który pozwala na precyzyjne przeniesienie projektu budowlanego na teren. Inwentaryzacja powykonawcza to natomiast dokumentacja stanu faktycznego po zakończeniu budowy. Oba te procesy są niezbędne w trakcie realizacji inwestycji budowlanej. Nasza firma oferuje usługi tyczeń oraz inwentaryzacji powykonawczych, gwarantując najwyższą precyzję i zgodność z obowiązującymi przepisami. Zapewniamy szybki czas realizacji i konkurencyjne ceny.


 

Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Pomiary przemieszczeń i odkształceń są niezbędne podczas realizacji wielu inwestycji budowlanych, zwłaszcza tych o dużym stopniu skomplikowania. Nasza firma oferuje precyzyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń, które pozwalają na monitorowanie stanu obiektów budowlanych i reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Wykorzystujemy do tego nowoczesny sprzęt, który gwarantuje wysoką dokładność pomiarów. Nasze usługi są dostępne na terenie całego województwa śląskiego.


 

Pomiary objętości mas ziemnych

Ocena wielkości mas gruntowych jest kluczowym aspektem licznych przedsięwzięć budowlanych, szczególnie tych powiązanych z wznoszeniem dróg czy konstrukcji inżynierskich. Nasze przedsiębiorstwo proponuje precyzyjne obliczenia wielkości mas gruntowych, umożliwiające szczegółowe planowanie oraz nadzorowanie procesu wznoszenia budowli. Stosujemy zaawansowany sprzęt, który zapewnia wysoką precyzję pomiarów. Nasze usługi są osiągalne na obszarze całego województwa śląskiego.


 

Geodezyjna obsługa budowy

Geodezyjna obsługa budowy to kompleksowe usługi, które pozwalają na prawidłowe i zgodne z projektem przeprowadzenie inwestycji budowlanej. Nasza firma oferuje pełną obsługę geodezyjną budowy, począwszy od przygotowania mapy do celów projektowych, poprzez tyczenia, aż po inwentaryzację powykonawczą. Gwarantujemy profesjonalizm, terminowość i konkurencyjne ceny. Nasze usługi są dostępne na terenie całego województwa śląskiego.


 

Praca z modelami 3D

Praca z modelami 3D to nowoczesne podejście do geodezji, które pozwala na dokładne i przestrzenne przedstawienie terenu. Nasza firma oferuje tworzenie i analizę modeli 3D, które mogą być wykorzystane w procesie projektowania, budowy, czy monitorowania stanu obiektów. Wykorzystujemy do tego nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, co gwarantuje wysoką jakość i precyzję modeli. Nasze usługi są dostępne na terenie całego województwa śląskiego.


 

Pomiary powierzchni

Prace geodezyjne związane z określaniem powierzchni są kluczowe w różnorodnych sytuacjach, takich jak dzielenie gruntów, planowanie przedsięwzięć czy wyznaczanie opłat związanych z wykorzystaniem terenu. Nasze przedsiębiorstwo dostarcza usługi pomiarów powierzchni o wysokim poziomie precyzji, kierowane zarówno do osób prywatnych, jak i firm. W naszych pracach stosujemy zaawansowane technologie, co pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników. Oferujemy nasze usługi na obszarze całego województwa śląskiego.